2018 İlahiyat lisans Tamamlama sonucu ile Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 20.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Adaylar katkı payı miktarlarını kesin kayıt tarihleri arasında Halk Bankası TR32 0001
2009 3440 0006 000074 IBAN numaralı hesaba havale/EFT yapmak suretiyle
yatırabilirler.

Güz Yarıyılı İçin 142 TL

Kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle başvurmaları gerekmektedir:
1. Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan aldığı ön lisans diplomasının aslı
ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, (*)
3. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf,
4. Katkı payını ödediğini gösterir dekont,
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6. Onaylı Not Transkripti.
7. Öğretim planı/ders içeriklerinin tasdikli örneği