3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerimizin yapmış oldukları ders kayıtlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin sınıflara mümkün olduğu kadar sayıca eşit oranda dağıtılabilmesi için kontenjan uygulaması yapılmıştır. Dolayısı ile daha önce yapılmış ders kayıtları iptal edilmiştir.