Fakültemizde yüksek lisans/doktora yapmak isteyen adaylar

mülakatta ekteki listedeki ilgili kısımdaki bütün eserlerden sorumludur.

okuma listesi yl dr mülakat

Yüksek Lisans Doktora
1. Kur’an’ı Kerim 1. Kur’an-ı Kerim
2. Riyazu’s Salihinden Binbir Hadis Seçkisi (Mehmet Emin ÖZAFŞAR) 2. Hadis El Kitabı (Ed.Zişan TÜRCAN)
3. İslam Hukukuna Giriş (Ahmet YAMAN, Halit ÇALIŞ) 3. İslam Hukuku El Kitabı (Ed.Talip TURCAN)
4. Tefsir Usûlü (İsmail CERRAHOĞLU) 4. Tefsir Tarihi (İsmail CERRAHOĞLU)
5. Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar (Abdürrezzak TEK) 5.Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar (Abdürrezzak TEK)
6.  Gramer Özetli Soru Bankası (Ahmet ŞEN/Ramazan ÖNAL) 6. Belağatu’l Müyessera /Meani-Beyan-Bedi (Ali BULUT)
7. Kelam /Tarih-Ekoller-Problemler (Şerafeddin GÖLCÜK) 7. Delillerden Temellere Kelam ve Güncen İnanç Sorunları (Recep ARDOĞAN)