2 senedir devam eden , fakültemiz araştırma  görevlileri tarafından iki haftada bir yapılan seminerler  2018-2019 eğitim öğretim yılında da 8 Kasım 2018 itibarı ile başladı. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde görev yapan Arş.Gör. Duygu METE tarafından ilki yapılan seminerin konusu “Din Bilimcisi Ne Kadar Agnostiktir: Çağdaş Din Bilimlerinde Agnostisizm Sorunu” idi. Din Bilimcilerine düşen görevin, gelişen postmodern din sorunlarına(sözgelişi dinlerin inanç sistemleri olarak kabul edilmesi, yeni dini hareket algıları, dinlerin aşkınlığı, bireysel ve özgün mesele olarak din olgusu gibi aktüel konulara) yönelmek olduğunu, postmodern dönemde metodolojik agnostisizm meselesi başlığı altında içerden veya dışardan çalışma yapmak, dini araştırmalarda dindar olup olmama tartışmalarına girmek, dini araştırmalarda tarafsızlık ve akademide bir dinin ikrarını yapmak gibi konuları, Din Bilimlerinin kendi temel karakteristiği içerisine entegre etmek istediğini vurgulayan METE, bu çabalarıyla özgün bir karakter kazanarak metodolojik açıdan agnostik bir Din Bilimcisinin, “din olgusunu dışardan inceleyen”, “objektif tarafsızlığını koruyan”, “herhangi bir dinin ikrarını yapmayan” bir bilim insanı olması gerektiğini ifade etti.

Seminer, fakülte hocaları ve lisansüstü öğrencileri tarafından ilgiyle dinlendi.