Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’” ‘te yer alan EK Madde 1 “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş “maddesine göre ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler hazırlık, arasınıf ve son sınıf  dahil olmak üzere en geç 11 Ocak 2019 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Fakülte Dekanlığımıza başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TAKVİMİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Takvimi ve Gerekli Evraklar

FR-100-Merkezi Yerlestirme Puanı IleYatay Geciş Talep Formu

2018 ÖSYS Sınavı Lisans Düzeyi En Küçük En Büyük Puanlar