Prof.Dr. Mustafa ALICI (Başkan)

Prof.Dr. Kadir POLATER – Üye

Prof.Dr. Necati KARA – Üye

Prof.Dr. Süleyman TÜLÜCE – Üye

Doç.Dr. Nizamettin PARLAK – Üye

Doç.Dr. Halil BALTACI – Üye

Dr.Öğr.Üyesi Fatih KANDEMİR -Üye

Semih AYKAN (Raportör)