İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı

Özel Öğretim Yöntemleri ve Tasarım Ders Ödevleri

Özel Öğretim Yöntemleri Ödev Listesi

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI

1- Öğretmenlik Uygulaması Kitapçık

2-Öğretmenlik Uygulaması Kapak

3- Öğretmenlik Uygulaması İzleme ve Değerlendirme Formu

4-Öğretmenlik Uygulaması Ders Dönem Planı

5- Öğretmenlik Uygulaması Ders Gözlem Formu 

6-Öğretmenlik Uygulaması İdari Çalışma ve Etkinlik İzleme Formu

7-Öğretmenlik Uygulaması Öz Değerlendirme ve Etkinlik Rapor Formu

8-Öğretmenlik Uygulaması Yönetilen Dersler ve Konuları