Fakültemiz, Bakanlar kurulunun 2010/503 sayılı kararı ile kurulmuş olup 29 Haziran 2010 tarihli 27626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyledir:

“Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27/5/2010 tarihli ve 8873 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete başlayan Fakültemizde 5 Profesör, 5 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Okutman, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 32 öğretim elemanı bulunmaktadır. 10 ÖYP Araştırma Görevlisi Fakültemiz adına farklı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Fakültemizde şu an 748 öğrenci eğitim görmektedir.