Bir Sayfa Seçin

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ 

            Başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; İslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek. Bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; insanımızın maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumumuzu donatmak;

VİZYONUMUZ

          Evrensel İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaç ve anlayışına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele alan; temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık içinde yorumlayan; tarihten tevarüs ettiği sorumlulukla, edindiği bilgi, tecrübe ve kazanımları mikro âlemde ferdi, makro alemde toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde sunan; bölgesinde olduğu kadar ulusal ve uluslar arası düzeyde her yönüyle örnek bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.