Bir Sayfa Seçin

İç Kontrol

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

KOS-4 YETKİ DEVRİ

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

KFS-9 ve KFS-10 GÖREVLER AYRILIĞI ve HİYERARŞİK KONTROLLER

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS-13 BİLGİ ve İLETİŞİM

BİS-14 RAPORLAMA

BİS-15 KAYIT ve DOSYALAMA SİSTEMİ

BİS-16 HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

İS-18 İÇ DENETİM