Bir Sayfa Seçin

Tarihçe

Fakültemiz, Bakanlar kurulunun 2010/503 sayılı kararı ile kurulmuş olup 29 Haziran 2010 tarihli 27626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyledir:

“Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27/5/2010 tarihli ve 8873 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete başlayan Fakültemizde 8 Profesör, 4 Doçent, 15 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi ve 1 ÖYP Araştırma Görevlisi, 3 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı (1 Dr.Öğr.Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi) olmak üzere toplam 42 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Fakültemizde şu an 748 öğrenci eğitim görmektedir.