Bir Sayfa Seçin

Dekanlık

 

    Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE
   Dekan V.

iaktepe@erzincan.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANDEMİR

Dekan Yardımcısı

fkandemir@erzincan.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ

Dekan Yardımcısı

                    takyuz@erzincan.edu.tr                     

M. Hanefi KOZMAN
Fakülte Sekreteri

hkozman@erzincan.edu.tr