İdari Birimler

M. Hanefi KOZMAN

Fakülte Sekreteri

0446 225 19 30 / 40261

hkozman@erzincan.edu.tr

Behram GÜL

Ayniyat Saymanı (Taşınır Kayıt Yetkilisi-Satın Alma)

0446 225 19 30 / 40412

behramgul@erzincan.edu.tr

İbrahim YILMAZ

Teknisyen (Özel Kalem-Santral)

0446 225 19 30 / 40424

 

Ömer BAĞCI 

Bilgisayar İşletmeni (Personel İşleri Birim Sorumlusu)

0446 225 19 30 / 40411

obagci@erzincan.edu.tr

Ahmet DAL

Bilgisayar İşletmeni (Yazı işleri, Mutemet)

0446 225 19 30 / 40411

adal@erzincan.edu.tr

İsmail AKSAKALLI

Teknisyen (Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu)

0446 225 19 30 / 40348

İshak GÜN

Bilgisayar İşletmeni (Bölüm Başkanlıkları Sekreterlikleri-Öğrenci İşleri)

0446 225 19 30 / 40348

Fatih GÜLAÇTI

Daimi İşçi (Temizlik personeli)

0446 225 19 30 / 40275

Tolgahan KARATEPE

Daimi İşçi (Temizlik Personeli)

0446 225 19 30 / 40275